• Tuyển tập anime do hãng Studio 501st JOINT FIGHTER WING phát hành. Nếu yêu thích thì hãy nhấn quan tâm để theo dõi!