• Tuyển tập anime do hãng Studio Automatic Flowers Studio phát hành. Nếu yêu thích thì hãy nhấn quan tâm để theo dõi!