Anime Bí ẩn mới cập nhật

Anime Mystery là những anime có thể loại bí ẩn, những điều không thể giải thích được và sau đó là hàng loạt hành động của main chính nhằm tìm ra chân tướng sự việc.