Anime Cartoon mới cập nhật

Là những hoạt hình đến từ các nhà sán xuất Châu Âu thay vì gọi là anime thì thể loại này được gọi là The Animation.