Anime Ecchi mới cập nhật

Anime Ecchi là những bộ anime thuộc thể loại có cảnh hở da thịt để tạo cảm giác hài hước trong bộ anime nhằm để tạo tiếng cười, tuyệt đối không có cảnh sex trong anime này.