Anime Mecha mới cập nhật

Anime Mecha là thể loại anime xoay quanh những cỗ máy có khả năng đi lại, những robot, Mecha còn được gọi là Meka hoặc Mechs.