Anime Shoujo Ai mới cập nhật

Là những anime có nội dung xoay quanh tình cảm đồng tính nữ, có nội dung nhẹ nhàng mô tả cảm xúc của nhân vật và không chứa cảnh nóng.