Anime Shounen Ai mới cập nhật

Shounen Ai là những bộ anime có nội dung xoay quanh tình yêu đồng tính năm, nó chỉ miêu tả tình cảm cảm xúc trong mối quan hệ đồng tính nam chứ không chứa cảnh nóng.