Anime Shounen mới cập nhật

Là những thể loại anime giành cho nam, thường có nội dung xoay quanh chủ đề hành động, thể thao, khoa học viễn tưởng và đặc điểm chung là có tính bạo lực.