Anime Siêu nhiên mới cập nhật

Anime Siêu nhiên là những bộ anime có nội dung xoay quanh những sức mạnh siêu nhiên và không biết được lí do tại sao lại xuất hiện, thường thì những thứ sức mạnh này sẽ đi ngược lại các định luật của vật lý học.